News

EUROPEAN DOG SHOW BRNO (CZ) 23.10.2014.

judge: Hana Petrusova (CZ)

KANDO GO SHUN'YOU KENSHA

EUROPEAN CHAMPION!!!!!!

KANDO GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., CAC, CACIB, EUROPEAN CHAMPION!!!!
GENSOKU-GO SAMURAI YASHIKI
VG
RYOUTA GO SHUN'YOU KENSHA
VG


judge: Ludmila Pavlikova (CZ)

KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL.III
Rebeka, 31 Oct 2014
CACIB ARAD (RO) 18.10.2014.

judge: Panos Demetroiu (RO)

RYOUTA GO SHUN'YOU KENSHA & GYOHIME GO SHUN'YOU KENSHA

3. BIS BREEDING COUPLES!!!!!!

judge: Roberto Schill (RO)

KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI

2. BOG!!!!!!

GYOHIME GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., CAC, CACIB, BOB!!!! - she became Romanian champion!
RYOUTA GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., BJ, YOUNG BOB, BOS - he became young Romanian champion!
KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC, CACIB, BOB, 2.BOG!!!! - he became Romanian champion!
Rebeka, 31 Oct 2014
CAC VIROVITICA (HR) 12.10.2014.

judge: Andrea Jurcan (SRB)

GYOHIME GO SHUN'YOU KENSHA

2. BOG!!!!!!

GYOHIME GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., CAC, BOB, 2.BOG!!!! - she became champion of Croatia!
GENSOKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC
HIGASHI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC - ow. Zeljko Pavicic
Rebeka, 17 Oct 2014
SHIBA NIPPO SHOW&AKITA CUP KROTOSZYCE (PL) 27.09.2014.

judge: Yano Tomio (J)

GOKU-GO SAMURAI YASHIKI, ow. Nina Mirkovic - waka inu II

1st PLACE & BEST MALE!!!!


GENSOKU-GO SAMURAI YASHIKI - waka inu II

1st PLACE!!!!


RYOUTA GO SHUN'YOU KENSHA - waka inu I

1st PLACE!!!!


KANDO GO SHUN'YOU KENSHA -seiken

2nd PLACE!!!!


KIMI-GO SAMURAI YASHIKI - waka inu (out of 30 females )

6th PLACE!!!!

Rebeka, 01 Oct 2014
CACIB LENDAVA (SLO) 21.09.2014.

judge: Istvanne Juhasz (H)


KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC
KIMI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., BJ, YOUNG BOB, BOB!!!
Rebeka, 01 Oct 2014
CACIB OSIJEK (HR) 14.09.2014.

judge: Mladen Ercegovic (HR)

GYOHIME GO SHUN'YOU KENSHA&RYOUTA GO SHUN'YOU KENSHA

2. BIS BREEDING COUPLES!!!!!!

judge: Dubravka Reicher (HR)

KIMI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., BJ, YOUNG BOB - she became Young champion of Croatia!
KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC, CACIB, BOB!!!
GENSHI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., RES.CAC, RES.CACIB - ow. Igor Frljuzec
RYUU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., BJ - ow. Igor Frljuzec
HIGASHI-GO SAMURAI YASHIKI
ODL., CAC, RES.CACIB - ow. Zeljko Pavicic
GYOHIME GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., CAC, CACIB, BOB!!!
RYOUTA GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., BJ, YOUNG BOB, BOS - he became Young champion of Croatia!
GENSOKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC, RES.CACIB
Rebeka, 01 Oct 2014
CACIB OSIJEK (HR) 13.09.2014.

judge: Annamaria Tarjan (H)

KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI

2. BOG!!!!!!

KIMI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., BJ, YOUNG BOB
KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC, CACIB, BOB, 2.BOG!!! - he became champion of Croatia!
GENSHI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC, CACIB, BOS - ow. Igor Frljuzec
RYUU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., BJ - ow. Igor Frljuzec
GYOHIME GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., CAC, CACIB, BOS
RYOUTA GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., BJ, YOUNG BOB, BOB!!!!
GENSOKU-GO SAMURAI YASHIKI
VG
Rebeka, 01 Oct 2014
CAC VUKOVAR (HR) 12.09.2014.

judge: Bonka Georgieva (BG)

KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI, GENSHI-GO SAMURAI YASHIKI&RYUU-GO SAMURAI YASHIKI

1.BIS BREEDING GROUPS!!!!!!

judge: Annamaria Tarjan (H)

GENSOKU-GO SAMURAI YASHIKI&RYOUTA GO SHUN'YOU KENSHA

1.BIS BREEDING COUPLES!!!!!!

judge: Manola Poggesi (I)

GYOHIME GO SHUN'YOU KENSHA

2. BOG!!!!!!

KIMI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., BJ
KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC
GENSHI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC, BOB - ow. Igor Frljuzec
RYUU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., BJ, YOUNG BOB - ow. Igor Frljuzec
GYOHIME GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., CAC, BOB, 2.BOG!!!!!
RYOUTA GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., BJ, YOUNG BOB, BOS
GENSOKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC - she became Young champion of Croatia!
Rebeka, 01 Oct 2014
CAC TRBOVLJE (SLO) 31.08.2014.

judge: Jaroslav Matijas (SK)


KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., RES. CAC

RYOUTA GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., BJ, YOUNG BOB, BOB!!!!
GENSOKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC
Rebeka, 01 Oct 2014
CACIB GRADISCA D'ISONZO (I) 14.08.2014.

judge: Maria Grazia Miglietta (I)


KIROKU-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC, CACIB, BOB !!!

KANDO GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., RES.CAC, RES.CACIB
Rebeka, 21 Aug 2014
Content Management Powered by CuteNews