News

CAC AZERBAIJAN I 31.08.2012.

judge: Gabriel Stibel (MK)

KANDO GO SHUN'YOU KENSHA


3. BOG!!!!


judge: Nikola Angelovski (MK)

O-CHOKO-GO SAMURAI YASHIKI


1. BIS PUPPY!!!!


judge: Gabriel Stibel (MK)

HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC, BOB
O-CHOKO-GO SAMURAI YASHIKI - owner Dimitris Macheras
VP, BIS PUPPY
NIKKI GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., CAC
KANDO GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., CAC, BOB, 3.BOG
Rebeka, 09 Sep 2012
CAC GEORGIA II 29.08.2012.

judge: Gustaav Van Den Bosch (B)

HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC, BOB - she became GEORGIA CHAMPION
KANDO GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., CAC - he became GEORGIA CHAMPION
Rebeka, 09 Sep 2012
CAC GEORGIA I 29.08.2012.

sudac: Pero Bozhinovski (MK)

HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
ODL., CAC, BOB
KANDO GO SHUN'YOU KENSHA
ODL., CAC, BOB
Rebeka, 09 Sep 2012
CAC MOLDOVA II 28.08.2012.

judge: Pero Bozhinovski (MK)

HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI


RES. BOG !!!!


HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI - she became CHAMPION OF MOLDAVA
EXL., CAC, BOB, 2.BOG
KANDO GO SHUN'YOU KENSHA - he became CHAMPION OF MOLDAVA
EXL., CAC
Rebeka, 09 Sep 2012
CAC MOLDOVA I 28.08.2012.

judge: Stefan Mitrevski (MK)

KANDO GO SHUN'YOU KENSHA & HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI


RES. BOG & 3.BOG!!!!HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
EXL., CAC, BOB, 3.BOG
KANDO GO SHUN'YOU KENSHA
EXL., CAC, BOB, 2. BOG
Rebeka, 09 Sep 2012
Content Management Powered by CuteNews