Novosti

CAC TRBOVLJE (SLO) 28.08.2011.

sudac: Vilmos Kardos (H)

NIKKI GO SHUN'YOU KENSHA


BIS PUPPY !!!!
sudac: Jadranka Mijatović (HR)

HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI


3. BOG!!!!


NIKKI GO SHUN'YOU KENSHA
VP I
HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
ODL., CAC, BOB!!!
Rebeka, 31 Aug 2011
2nd AKITA HOZONKAI EUROPE

sudac: Tashiro Hideki (JP)


ISAMU-GO SAMURAI YASHIKI
ODL.II - SEIKEN A CLASS

BANDOU-GO SHUN'YOU KENSHA
ODL. - SEIKEN B CLASS


sudac: Urano Masaaki (JP)HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
ODL.IV - WAKA INU CLASS
Rebeka, 03 Jul 2011
CACIB KLAGENFURT (A) 18.06.2011.

sudac: Marija Kavčić SLO)


BANDOU GO SHUN'YOU KENSHA
ODL., CAC, CACIB, BOB!!! - postao je SAMPION AUSTRIJE!!!
Rebeka, 19 Jun 2011
CAC KOPRIVNICA (HR) 12.06.2011.

sudac: Miklos Levente (H)


HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
ODL., PRM, JUNIOR BOB!!! - postala je MLADI HRVATSKI SAMPION!!!

NIKKI GO SHUN'YOU KENSHA
VP I
Rebeka, 19 Jun 2011
AKITA CUP/SHIBA NIPPO SHOW RIETI (I) 29.05.2011.

sudac: Iwasa Kazuaki (JP)


NIKKI GO SHUN'YOU KENSHA
VP.Isudac: Sato Yoshikazu (JP)


ISAMU-GO SAMURAI YASHIKI
ODL.
CHIGAI-GO SAMURAI YASHIKI- vl.Borko Ivanković
ODL.IV
NIKAI-GO SAMURAI YASHIKI - vl. Nikolina Pavković
ODL.
Rebeka, 05 Jun 2011
CIRN TEHNICAL MEETING RIETI (I) 28.05.2011.

sudac: Nikos Vazakas (GR)


ISAMU-GO SAMURAI YASHIKI
ODL.II
NIKAI-GO SAMURAI YASHIKI
ODL.III

sudac: Charlotta Mellin (SE)

NIKKI GO SHUN'YOU KENSHA
VP.II
Rebeka, 05 Jun 2011
CACIB VARAŽDIN (HR) 22.05.2011.

sudac: Andrzej Kazmierski (PL)


HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
ODL., PRM, NAJLJEPŠI MLADI PAS, BOB!!!

NIKKI GO SHUN'YOU KENSHA
VP I
Rebeka, 05 Jun 2011
CAC BUGARSKA (BG) 02.05.2011.

sudac: Oleg Gorbachevsky (RUS)

BANDOU-GO SHUN'YOU KENSHA

3. BOG !!!!

BANDOU-GO SHUN'YOU KENSHA
ODL., CAC, BOB!!! - postao je SAMPION BUGARSKE!!!
HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
ODL., PRM, NAJLJEPŠI MLADI PAS - postala je MLADI SAMPION BUGARSKE!!!
Rebeka, 15 May 2011
CAC MOLDAVIJA (MDV) 02.05.2011.

sudac: Sergey Galiaskarov (RUS)

BANDOU-GO SHUN'YOU KENSHA


2. BOG !!!!

BANDOU-GO SHUN'YOU KENSHA
ODL., CAC, BOB!!! - postao je SAMPION MOLDAVIJE!!!
HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
ODL., PRM, NAJLJEPŠI MLADI PAS - postala je MLADI SAMPION MOLDAVIJE!!!
Rebeka, 15 May 2011
CAC MAKEDONIJA II (MK) 01.05.2011.

sudac: Miljko Bulajić (MNE)


HIKARI-GO SAMURAI YASHIKI
ODL., PRM, NAJLJEPŠI MLADI PAS, BOB!!! - postala je MLADI SAMPION MAKEDONIJE!!!
Rebeka, 15 May 2011
Content Management Powered by CuteNews